Proud to be an SDG-Champion

Voor E. VAN WINGEN zijn MVO en Duurzaamheid een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering én van onze core business die focust op de energietransitie waarin we overgaan van energie-efficiënt tot emissieloos met waterstof als brandstof.

Als KMO begonnen we aan ons MVO traject in 2014. Het is ondertussen een integraal bestanddeel van ons kwaliteitsdenken. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN vormen daarin de leidraad voor een permanent streven naar meer duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, van en voor al onze stakeholders.