European Electric Vehicle Congress (26-28 oktober 2011) nodigt J.P. Van Wingen uit om WK(M)K toe te lichten

Tijdens het European Electric Vehicle Congress dat van 26 tot 28 oktober 2011 plaatsvindt in Brussel zal Jean-Pierre Van Wingen het concept van "warmte, stroom, mobiliteit", de WarmteKracht(Mobiliteit)Koppeling, toelichten. Zijn uiteenzetting is gepland op donderdag 27 oktober om 16.40 u in de sessie D2, Policies and Market Dynamics.
Het uitgangspunt van deze prestigieuze bijeenkomst is het beleid van de Europese Commissie dat erop gericht is om het broeikaseffect ten gevolge van de uitstoot van voertuigen en de olieafhankelijkheid te verminderen door tegen 2020 20% van het aardolieverbruik te vervangen door alternatieve motorbrandstoffen. In dit verband zullen elektrische voertuigen op batterijen, hybride technologieën en brandstofcellen een belangrijke rol spelen. Het komt er vanaf nu op aan om die technologieën te definiëren die leiden tot oplossingen die technologisch, ecologisch en economisch aanvaardbaar zijn. De nieuwe transportmiddelen moeten energiebronnen benutten die in de eerste plaats hernieuwbaar zijn en niet meer emissies veroorzaken dan onze planeet aankan.
Dat EVW erin geslaagd is om een paper op het agenda te krijgen van deze vooraanstaande bijeenkomst waar Europese sprekers uit de politiek en de bedrijfswereld elkaar ontmoeten, is een teken dat de visie rond duurzaam energiegebruik steeds meer erkenning vindt. Dat de Mini-WKK in dit geheel een groeiende rol zal spelen, staat dan ook buiten twijfel.

http://www.eevc.eu/