Betaalbaar energie besparen


Wat is het?

Het principe is eenvoudig! Cogeneratie staat voor het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht. De kracht is afkomstig van een verbrandingsmotor en wordt aangewend om elektrische stroom te produceren. De warmte die daarbij vrijkomt gaat niet verloren maar wordt gebruikt voor de productie van warm water.

Deze Mini is de toepassing van deze duurzame vorm van energieproductie in het vermogengamma van 9 tot en met 75 kWe, door EVW ontwikkeld voor de niet-particuliere  markt.


Uw eigen energiecentrale

Een Mini van 9kWe draait makkelijk 5.000 uur per jaar op vollast. Daarbij wordt per jaar 45.000 kWh elektriciteit opgewekt die volledig lokaal kan verbruikt worden zonder injectie in het openbare net. Door het lage vermogen is dit zeer eenvoudig. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een terugdraaiende teller.

Met een elektrisch productierendement van meer dan 90% !

De stroom wordt bovendien opgewekt op een duurzame en energie-efficiënte manier. Deze machine zet ongeveer een derde van de brandstof om in bruikbare stroom en in vergelijking met een conventionele energiecentrale gebeurt dat bij een rendement van minstens 90% door de vrijgekomen warmte lokaal nuttig te gebruiken! De technologie wordt dan ook erkend als de meest energie-efficiënte manier om energie om te zetten in elektriciteit.

Kiest voor duurzame energieonafhankelijkheid en bespaart dus heel wat energie !

Elke KMO zijn eigen energiecentrale !

Het concept steunt op onze ervaring als fabrikant van talrijkeWKK toepassingen, al sinds 1992. Het idee speelde reeds een tijdje. Tot heden installeerden wij ongeveer een totale capaciteit van 70MWe. Het gemiddelde vermogen ligt net boven 800kWe. Met de lancering snijdt EVW nu ook een andere en zeer brede markt aan vanuit de optiek dat elke KMO, zwembad, rusthuis, school, wellnesscenter, hotel zelf in energie kan voorzien met een eigen energiecentrale! 

Klein in formaat, groot in prestaties

Met deze vorm van decentrale energievoorziening bespaart u gemiddeld 20% energie of 10 ton CO2. Dit is het equivalent van meer dan 135m² fotovoltaïsche zonnepanelen ofwel de fotosynthetische werking van een bos van bijna 10.000m². Bij het gebruik van een hernieuwbare brandstof zoals bijvoorbeeld koolzaadolie is dit zelfs vijf maal zoveel! Niet enkel en alleen energie-efficiënt, maar ook kostenefficiënt en plaatsbesparend. 

 

De beste van zijn klas!
De Mini klasseert zich met een A++ vooraan in het energie-efficiëntie klassement volgens de Europese richtlijn 2010/30/EU rond ecodesign en energie-labelling. Daarmee staan we aan de top in het segment van de ruimte- en combiverwarmingstoestellen en is daarmee zelfs veel efficiënter dan de nieuwste condensatietoestellen!

Overheidssteun ?

Die is er, onder de vorm van certificaten en investeringsaftrek, en levert jaarlijks een mooi extraatje op. De investering is echter reeds verantwoord omwille van de kostenefficiëntie, zelfs zonder steunmaatregelen en biedt dan ook een bijzondere vorm van investeringszekerheid !

Samengevat: betaalbaar en duurzaam

De investeerder bereikt een hoge mate van energieonafhankelijkheid omdat stroom en warmte lokaal worden opgewekt. Hierdoor kan geanticipeerd worden op stijgende energieprijzen en wordt ook de alsmaar stijgende kosten voor distributie, transport en heffingen lik op stuk gegeven. In tijden van energieonzekerheid beschikt de gebruiker meteen over een grote zekerheid! 

De investeringszekerheid ten gevolge van de kostenefficiëntie maakt het project ook minder onderheving aan schrappingen of wijzigingen van overheidssubsidies.
 
Maar vooral betekent het een aanzienlijke besparing op het stuk van kosten en energie, d.w.z. dat de investeringszekerheid niet gepaard gaat met extra kosten. Integendeel, het levert elk jaar een mooie besparing en een mooi rendement op de investering. Een verzekering die opbrengt! 

De machine wordt in serieproductie gebouwd volgens een standaard ontwerp met hoge modulariteit. De veelzijdige standaarduitrusting en het doordachte concept zijn gestoeld op onze jarenlange ervaring (sinds '92) als fabrikant van energie oplossingen. Dat zorgt voor een fikse tijd- en kostenbesparing in de planning, installatie, ingebruikname en exploitatie van de machine maar ook voor de zekerheid van de kwaliteit van het product. 

Een standaardgamma met elektrisch vermogen van 9 tot en met 75 kWe. Naast het model op aardgas is er ook een versie op koolzaadolie. Meerdere modules kunnen eenvoudig gekoppeld worden.


Contacteer ons voor meer informatie.