Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

E. VAN WINGEN NV (EVW) profileert zich als betrouwbare partner in de realisatie van moderne energieprojecten. Ons gamma vertaalt zich in twee pijlers: (nood)stroomaggregaten en energietoepassingen (warmte-krachtkoppeling), telkens met nadruk op ge-engineerde oplossingen. EVW staat voor continuïteit in management en kwaliteit en voor innovatie in producten en uitvoering.

BeNeLux beschouwen wij als onze thuismarkt doch het aantal buitenlandse projecten neemt toe. De productie vindt plaats in Evergem.

Wij zijn ons er van bewust dat onze activiteiten een impact hebben op onze omgeving en op de mensen daarin. Wij wensen dat dit, door te handelen met respect voor ons milieu en de mensen, een positieve impact is.

Daarom vinden wij als moderne KMO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering. Ons MVO beleid is een uitbreiding op het bestaande kwaliteits- (ISO 9001) en veiligheids- management (VCA).

Daarbij wordt gestreefd naar de balans tussen de drie dimensies : alle mensen betrokken bij onze bedrijfsvoering of activiteiten in het algemeen (people), de impact van ons handelen op het milieu (planet) en voordeel voor de onderneming (profit).

Het MVO beleid komt tot uiting in 23 doelgebieden, onderverdeeld in ecologische, sociale, communicatieve elementen en in correct zaken doen. Het is er op gericht om vanuit het streven naar maatschappelijke verantwoordelijkheid onze werknemers te betrekken bij de ontwikkeling van het MVO traject zodat ook voor hen een optimaal kader ontstaat waarin ze werk koppelen aan ontplooiing. Daarin komen verschillende aspecten aan bod zoals o.a. woon/werk mobiliteit, work/life balance, persoonlijke ontwikkeling, enz.

Dit beleid voeren wij op een ethische manier samen met inachtneming van de opgestelde gedragscode.

Dit kader brengen wij tot stand in een sfeer van transparantie, overleg en communicatie.

Wij streven ernaar om duurzame relaties met al onze stakeholders uit te bouwen. Daarom zullen ook onze leveranciers gekozen worden in functie van hun streven naar dezelfde doelstellingen inzake duurzaamheid op het gebied van hun producten en diensten (mensenrechten en milieu als hoekstenen van lange termijnrelaties ).

De lokale verankering van onze onderneming zien wij als een meerwaarde. Dit uit zich niet enkel in een goed contact met de buurt maar blijkt ook in onze deelname aan lokale, sociale projecten of in onze samenwerking met de onderwijsinstellingen in het kader van O&O projecten, stageplaatsen, enz.

Naast de toepassing van de geldende wetten en normen wordt ons MVO beleid - en de implementatie ervan – gesteund op de ISO 26000 norm en geënt op ons ISO 9001 : 2015 gecertificeerd management systeem onderworpen aan regelmatig audits. Daarom werden de doelstellingen omschreven en werden er acties aan gekoppeld. Voor de uitvoering daarvan worden de nodige middelen ter beschikking gesteld.

Wij verbinden ons ertoe de resultaten te evalueren en te streven naar een continue verbetering.