Milieu

Als fabrikant/leverancier van energieoplossingen volgen wij de laatste trends op het vlak van energie-efficiënte, duurzame, decentrale stroomproductie op de voet.
EVW geeft zelf het goede voorbeeld. De koppeling van onze Mini-WKK met elektrische mobiliteit, ons ‘Warmte-Stroom-Mobiliteit'-concept, werd door het Cogeneration Observatory and Dissemination Europe (CODE) geselecteerd als één van de best cases of good practice in Europa.

De benadering, die ondertussen door de Vlaamse Proeftuin voor Elektrische Voertuigen (Vlaamse Overheid), het Gents Klimaatverbond, VITO en andere onderzoeksinstellingen werd opgepikt, is de praktische vertaling van ‘meer doen met minder'.
Wij stelden vast dat het energieverbruik van ons wagenpark ongeveer 7 keer hoger lag dan ons elektriciteitsverbruik en een stuk hoger dan ons warmteverbruik. Besparen op een energieverbruik in een onderneming dat 7 keer het elektriciteitsverbruik voorstelt, spreekt tot de verbeelding.
In 2012 neemt EVW met een Opel Ampera en een Renault Kangoo ZE zijn 2de en 3de elektrische voertuig in gebruik. We zijn vast besloten om in 2015 10% van onze verplaatsingen elektrisch af te leggen.

In 2010 voerde Agentschap Ondernemen (Vlaamse Overheid) bij ons een energiescan uit. Deze scan toonde aan dat de grootste energiebesparingen weliswaar konden worden gerealiseerd door de Mini-WKK, maar ook verlichting werd een werkpunt. Daarom werd voor de aan de gang zijnde renovatie werken gekozen voor verlichting met laag verbruik (LED en andere eco verlichting).

In 2011 installeerde EVW een regenwaterbassin en een reservoir voor de opslag van regenwater. Het regenwater wordt gebruikt voor het onderhoud.

EVW zorgt ook voor vernieuwende oplossingen bij leveranciers. In 2012 installeerde EVW een onderdelenwasmachine. Voor de leverancier betekende de uitvoering op maat voor EVW meteen een primeur omdat het zijn eerste motoronderdelenwasmachine was die werkte met afbreekbare reinigingsmiddelen én warmte van een mini-WKK. Er wordt geen afvalwater geloosd. Dankzij een efficiënte filterinstallatie wordt met een gesloten vloeistofreservoir gewerkt. De vloeistof wordt slechts enkele malen per jaar ververst en het afvalwater wordt opgehaald door een erkende ophaler/verwerker.

In 2013 heeft EVW eveneens geïnvesteerd in een duurzame vernieuwing van het bedrijfsgebouw. In de vergaderzaal werd een doorschijnende dakkoepel vervangen met het oog op betere isolatie en gebruik van het buitenlicht. De koepel werd vervangen door een Lightcatcher van Econation. Dit Vlaamse bedrijf haalde met deze duurzame oplossing al herhaaldelijk de pers en kaapte er enkele prijzen mee weg. De Lightcatcher is een actieve, intelligente lichtkoepel die via een gemotoriseerd spiegelsysteem het binnenkomende daglicht opvangt, versterkt en in het gebouw verspreidt, zelfs op bewolkte dagen.

EVW voert sinds vele jaren een onberispelijk afvalbeleid. Alle afvalstromen worden zorgvuldig opgevolgd en er wordt toegezien op de ophaling en verwerking van afval (restafval, papier, oliehoudend afval, verpakkingsafval, olievaten, batterijen, verontreinigd water, metalen, gebruikte motorolie). Het recyclingproces van de afvalverwerkers is voor EVW één van de bepalende criteria bij de selectie van de ophalers/verwerkers van afval.