EVW behaalt voor het 5de jaar op rij het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen

Voor het vijfde jaar op rij mocht EVW het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen in ontvangst nemen als waardering voor ons beleid rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waarin duurzaamheid centraal staat. EVW focust hier al sinds 2014 op en heeft het duurzaamheidsbeleid inmiddels ingebed in zijn kwaliteitsmanagement. Dit jaar kreeg AVATAR, het Interreg-project van North Sea Region rond duurzame en emissieloze mobiliteit in moderne steden, waarin EVW een partner is, bijzondere aandacht bij de Best Practices die door VOKA in het licht werden gezet. AVATAR zet in op onbemande zero emissie vaartuigen die de goederendistributie in moderne steden te water voor hun rekening nemen en daarvoor elektrische stroom tanken bij EVW’s Mini-WKK die draait op H2 uit hernieuwbare energieopslag. Onder de talrijke andere deelnemers die als moderne bedrijven ook allen duurzaamheid hoog in het vaandel dragen, verheugde het ons Brouwerij Huyghe, bekend van het Delirium bier, te ontmoeten die uitpakten met de EVW WKK waarmee ze op de site in Melle zorgen voor energie efficiëntie in het brouwproces.  

Lees meer over de Best Practices van het AVATAR-project op pagina 24 alsook hoe Brouwerij Huyghe er in slaagt om hun CO2-uitstoot drastisch te verminderen met behulp van EVW's WKK op biogas op pagina 18.