Sluizencomplex Terneuzen

Het portaal van Vlaanderen krijgt een moderne noodstroomvoorziening.
De havens van Gent en Terneuzen zijn slechts bereikbaar vanaf de Westerschelde via het sluizencomplex van Terneuzen. Dit “Portaal van Vlaanderen” is gebouwd op de plaats waar het Kanaal Gent-Terneuzen in de Westerschelde uitmondt. Het is een verkeersknooppunt voor de scheepvaart en van cruciaal belang voor de toegankelijkheid en de ontsluiting van de Gentse haven. Het sluizencomplex bestaat uit drie sluizen. De Westsluis of Zeevaartsluis is de grootste en operationeel sinds eind 1968. De Middensluis is de oudste sluis en kwam voor het eerst in gebruik in 1910 en werd in 1986 grondig gerenoveerd. De Oostsluis of Binnenvaartsluis is zo oud als de Middensluis en dient voor binnen- en pleziervaart.

In 2006 werd besloten tot de renovatie en conservatie van de bewegingswerken aan de Westsluis en de Middensluis. De plannen omvatten eveneens het aanpassen en verbeteren van de elektrotechnische installaties.

E. VAN WINGEN NV (EVW), gevestigd te Evergem (B) en toonaangevend fabrikant van stroomaggregaten en andere toepassingen met industriële diesel- en gasmotoren in de Benelux, kreeg van de hoofdaannemer GTI Infra te Heinkenszand (NL) de opdracht voor de vernieuwing van de noodstroomaggregaten die deel uitmaken van de elektrotechnische installaties.

In dit project worden de bestaande aggregaten die ondertussen al zo’n goede 30 jaar oud zijn en gekoeld worden met rivierwater, vervangen door drie nieuwe dieselaggregaten van elk 350 kVA. Voor deze aggregaten wordt het gebouw waarin ze komen te staan, de oude bunker op het sluizencomplex, aangepast voor een systeem met radiatorkoeling.De opdracht van EVW omvat de engineering, de fabricage en de installatie van de drie aggregaten. Wanneer de netstroom uitvalt, komen de aggregaten na enkele seconden in actie. Zij zullen eveneens parallel kunnen draaien met het openbare elektriciteitsnet en werken met een redundant startsysteem. Op deze manier wordt de startzekerheid van de groepen gegarandeerd omdat er altijd een ontdubbeld reservesysteem klaar staat wanneer een van de startmotoren of de startbatterij het laat afweten. Om te kunnen voldoen aan de strenge geluidseisen die in dit project worden gesteld, worden de modules geleverd in een akoestische omkasting die het geluid beperkt tot 60 dB(A) op 1 m. Dit is een echt huzarenstukje !

De motoren zijn van het merk PERKINS, type 2306-E14TAG2A. Het zijn sneldraaiende dieselmotoren die zich ondermeer onderscheiden door gunstige emissiewaarden. Voor de alternatoren koos EVW de LSA 47.2 VS2 van LEROY SOMER.

Door ontwikkelingen in het maritieme scheepvaartverkeer en de ambities van de havens van Gent en Terneuzen ziet het ernaar uit dat in de toekomst het sluizencomplex misschien nog wel verder moet uitgebreid worden. Het is dan ook geen verrassing dat de installatie reeds voorzien is op toevoeging van een vierde aggregaat.