EVW Duurzaamheidsverslag 2017

In ons laatste duurzaamheidsverslag gaan wij dieper in op onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen EVW. Naast kwalitatieve producten produceren of diensten leveren willen we ook best fier kunnen zijn op ons werk en willen we kwaliteit in het leven - waarin werk belangrijk is en zelfs mee bepalend kan zijn voor alles wat niet werken is. Scherp zijn voor anderen dwingt je tot een kritisch oordeel over jezelf: dit heeft onze moderne visie op ondernemen gevormd.

Ons ISO 9001 gecertificeerde systeem voor kwaliteitsbeheersing leerde ons reeds omgaan met een sterk gestructureerde aanpak en onszelf voortdurend in vraag te stellen: Hoe worden wij en onze prestaties beoordeeld door onze kinderen, de onbekende die onze website bezoekt, de student die bij ons zijn stage doorloopt? Zijn de medewerkers enthousiast? Zijn we vriendelijk onder elkaar? Wat en hoe dragen wij met onze producten, ons handelen en ondernemen bij tot de maatschappij? Het verbeteringsproces eindigt eigenlijk nooit, vooral niet omdat het tijdsbeeld voortdurend evolueert.

Met een gestructureerd en gecertificeerd MVO beleid onderwerpen wij onze prestaties permanent aan controle (intern en extern door Vinçotte) en evaluatie. Daardoor kunnen wij hen ook permanent verbeteren.

De waarde van onze prestatie en de certificering door Vinçotte volgens de internationale SR10 norm gesteund op ISO 26000, schatten wij bijzonder hoog in en zien we als het werk van pioniers onder de Vlaamse bedrijven.

Het dagelijkse MVO gebeuren wordt gedragen door het volledige team en daardoor zijn de acties ook zeer efficiënt. In de loop van de jaren intensief MVO beleid  zijn we er in geslaagd om al onze medewerkers warm te maken voor MVO acties dankzij enkele events onder leiding van creatieve externe experten. De opdeling in 10 werkgroepen die elk werken rond door hen gekozen algemene thema’s als mobiliteit, interne communicatie en sociale contacten, CO2 reductie en energiebesparing, werksfeer en planning, etc. leverde inmiddels al mooie resultaten op gaande van postercampagnes, tot ingenieuze energieoplossingen, fietsenstallingen, efficiëntere indeling van de werkplaatsen, recyclage en duurzaamheid van onze eigen ontwerpen, etc. De weg die bij ons wordt afgelegd van ontwerp, over productie tot uiteindelijke zorg over het product in het kader van service overeenkomsten is doordrongen van MVO maatregelen en continue verbeteringen.

Doordat wij ons op ISO 26000 gesteund beleid rond MVO geënt hebben op al onze ISO 9001 : 2015 - procedures en dus op het volledige ISO managementsysteem zit het verankerd in al onze acties en is het ook een verbetersysteem waarbij een permanente  kritische evaluatie uiteindelijk leidt tot continue verbetering. Vast staat dat het onderhouden van de MVO-visie het engagement van alle stakeholders vereist, van directie tot medewerkers. Voor dit engagement zetten wij ons dagelijks in en wij zijn ervan overtuigd om in het volgende duurzaamheidsverslag nieuwe realisaties, overwegingen en resultaten te kunnen melden die beantwoorden aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Onze meest recente duurzaamheidsverslagen zijn terug te vinden onder de rubriek downloads