EVW neemt VOKA Charter Duurzaam Ondernemen in ontvangst

E. VAN WINGEN NV nam op 20/6/18 in Gent het VOKA CHARTER DUURZAAM ONDERNEMEN in ontvangst. Het VCDO is een certificatie van onze inspanningen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, getoetst aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG – Sustainable Development Goals).

Hiermee bouwt EVW verder aan het MVO-beleid dat sinds 2014 werd gecertificeerd en intussen is ingebed in het ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem. Ook in 2018 zet EVW verder in op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid op alle niveaus van de onderneming.