Siemens

E. VAN WINGEN NV heeft onlangs van SIEMENS de opdracht gekregen voor het bouwen, leveren en installeren van 5 grote stroomaggregaten voor de noodstroomvoeding van de tunnels op het Nederlandse HSL-Zuid traject. Hierbij kon EVW 12 Europese concurrenten aan de kant schuiven !
Deze prestigieuze opdracht en de recentste internationale successen zijn stilaan de bevestiging van een internationale doorbraak.
Met 5 dieselnoodstroomaggregaten van +/- 2000 kVA gaat het niet enkel één van de grootste noodstroomprojecten op de Nederlandse markt op dit ogenblik, maar voornamelijk om een opdracht in een project dat nu al op een zeer grote persbelangstelling mag rekenen.

Ten gevolge van het functionele bestek is het de opdracht van Siemens om in alle onderdelen van het HSL project de hoogste scores op het gebied van kwaliteitsborging, service en bedrijfszekerheid te behalen. Hierin speelt de noodstroomvoorziening natuurlijk een zeer belangrijke rol!
Deze opdracht betekent een duidelijke bevestiging van de strategie die EVW al jaren volgt: goede en betrouwbare energie-oplossingen, ondersteund door realistische onderhoudscontracten.

Recente successen op de NL markt sterkten ons vertrouwen dat wij ook in Nederland een belangrijke rol zouden kunnen vertolken in het energielandschap van gedecentraliseerde productie en noodstroomoplossingen.

Reeds n.a.v. een aantal andere succesvolle projecten in Nederland voor o.a. Rijkswaterstaat (Botlektunnel, Drechttunnel, …), Hoogovens-IJmuiden, Aldi, … merkten wij dat de ondersteuning van een oplossingsgericht bedrijf – met een sterke servicereputatie op de Nederlandse markt – zich opdrong.
Gesterkt door de bevestiging hiervan door de Nederlandse klanten zijn we op zoek gegaan naar een lokale partner, bij voorkeur met een sterk serviceorgaan zodat de Nederlandse markt van hetzelfde krachtige totaalpakket van service en engineering kan genieten.

Ondanks interessante voorstellen van andere, grote spelers in Nederland zijn wij zijn dan ook zeer blij dat AG Smit B.V., gespecialiseerd servicebedrijf voor Perkins diesel- en gasmotoren, in Nederland gaat samenwerken met EVW, Perkins Partner, uit België.

Een primeur voor Nederland is de field trial die momenteel loopt bij plantenkwekerij Ammerlaan in Bleiswijk. Een field trial is eigenlijk de ultieme test van een nieuw motortype, vóór het groene licht voor de serieproductie wordt gegeven.
Als gespecialiseerd service- en motorenrevisiebedrijf staat AG SMIT BV in voor een efficiënte service met kennis van zaken. De ervaring die AG SMIT en EVW uit dergelijke tests halen, geeft hen al onmiddellijk een grote voorsprong op andere aggregatenbouwers of service-organisaties die pas later voor het eerst met de nieuwe motor kennis zullen maken. Omdat AG SMIT kan beschikken over de grote onderdelenvoorraad die EVW in huis heeft, kunnen vanaf nu ook de Nederlandse EVW-klanten op dezelfde toegewijde en door de fabrikant op maat gesneden ondersteuning van hun Perkins motor rekenen als de zuiderburen.

Onze positie is er de laatste jaren met het verdwijnen van het gros van onze concurrenten ( omdat ze niet dezelfde strategie hebben gevolgd ?) alleen maar sterker op geworden. Zo konden wij vorig jaar een raamcontract afsluiten met één van Europa’s grootste installateurs van van thermische centrales.