Mini-WKK kleurt het energielandschap van morgen groen

E. VAN WINGEN NV uit Evergem installeerde zijn eigen mini-WKK en realiseert warmte, stroom en mobiliteit in één concept.
Mini-WKK kleurt het energielandschap van morgen groen.

E. VAN WINGEN NV uit Evergem installeerde zijn eigen mini-WKK en realiseert warmte, stroom en mobiliteit in één concept. Het investeerde in een al even indrukwekkende elektrische TESLA ROADSTER als blikvanger voor de promotiecampagne.

Warmtekrachtkoppeling (WKK) staat voor het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht. De kracht is afkomstig van een verbrandingsmotor en wordt aangewend om een generator aan te drijven die op zijn beurt elektriciteit opwekt. De vrijgekomen warmte gaat echter niet verloren, maar wordt nuttig gebruikt. E. VAN WINGEN NV is al sedert de jaren negentig fabrikant van warmtekrachtkoppelingen voor “grote” gebruikers. Ondertussen vindt WKK ook meer algemeen ingang bij de kleine gebruikers die de CV-ketel in de kelder vervangen door een micro-WKK van de klassieke CV-merken. Tot nog toe werd één marktsegment niet bediend : de middelgrote gebruiker (KMO, wellnesscentrum, hotel, RVT, school, enz.).

Op deze markt introduceert EVW nu zijn nieuwe mini-WKK gamma. Naast het model op koolzaadolie is er ook een gasmotorversie. Meerdere mini-WKK’s kunnen eenvoudig gekoppeld worden tot productie-installaties van 50kWe.

Warmte, stroom en mobiliteit in één concept.

De WKK technologie wordt erkend als de meest energie-efficiënte manier om energie uit fossiele (aardolie) en niet-fossiele (plantenolie) brandstoffen of uit biomassa om te zetten in elektrische stroom. De overheid heeft voor de groene investeerder dan ook diverse steunmaatregelen in het leven geroepen zoals de WKK-certificaten en de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen.

De primaire energiebesparing dankzij de mini-WKK bedraagt ca. 20 % (berekeningsmethode VREG). Indien de mini-WKK warmte levert, wordt tegelijkertijd een hoeveelheid elektriciteit opgewekt. Om in een moderne elektriciteitscentrale (STEG) dezelfde hoeveelheid stroom te produceren en voor dezelfde hoeveelheid warmte een aparte moderne stookketel te gebruiken is 20 % meer brandstof nodig dan wanneer een mini-WKK deze beide opdrachten voor zijn rekening neemt.

Door ons gebouw te verwarmen met een mini-WKK kunnen we met de opgewekte elektriciteit zonder uitstoot elektrisch rijden. Omdat dit ondertussen ook al kan met een actieradius van meer dan 300 km en omdat de uitmuntende prestaties, gekoppeld aan een duurzaam ontwerp, de moderne consument aanspreken, is de omwenteling van ons energie- en mobiliteitslandschap onafwendbaar.

Koolzaadolie is een duurzame, niet fossiele brandstof. Om een auto te laten rijden wordt uiteindelijk amper 20 % van de energie die in de brandstof aanwezig is, nuttig gebruikt. De mini-WKK slaagt er echter in om 80 % van de in de brandstof aanwezige energie om te zetten in nuttige warmte en elektriciteit. Bovendien is de cyclus CO2-neutraal !

WKK’s op koolzaadolie zullen we best plaatsen in agrarische gebieden dicht bij de producent. In woongebieden of in de industrie zal de WKK op aardgas de beste keuze zijn.

De wereld heeft begrepen dat de elektrische auto de toekomst is. Ook de media hebben het thema volop ontdekt. Over 10 jaar zullen er meer elektrische auto’s in Europa rijden dan auto’s met verbrandingsmotoren. De daardoor bekomen CO2-reductie en brandstofbesparing, kan meer dan 50% bedragen !

De sleutel tot die CO2-besparing ligt bij de wijze waarop we de elektrische energie in de voertuigen zullen brengen. In de zomer vooral door zonne-energie, windenergie als het waait en warmte-kracht energie wanneer de gebruiker een gelijktijdige behoefte aan warmte heeft.

Om te tonen dat deze droomscenario’s reeds realiteit zijn installeerde E. VAN WINGEN NV uit Evergem zijn eigen mini-WKK en investeerde het bedrijf in een al even indrukwekkende elektrische auto als blikvanger voor de promotiecampagne.

Sinds 1989 werden de bedrijfsgebouwen verwarmd op mazout met traditionele ketels. Er werd jaarlijks ongeveer 26.000 L mazout verstookt. De mini-WKK die goed is voor 24 kWth zal dus in de toekomst in een deel van de warmte voorzien.
Tegelijkertijd zal deze mini-WKK ongeveer 25.000 kWue leveren èn een CO2-besparing van minstens 20% (berekening VREG).
De elektriciteit geproduceerd tijdens het verwarmen van de gebouwen, kan in het net auto’s met verbrandingsmotoren zal EVW met de opgewekte groene energie de elektrische auto opladen. Zo wordt de afstand die de auto jaarlijks emissieloos aflegt een bijproduct van de verwarmingsinstallatie van het gebouw.

Als kers op de taart installeerde J.P. Van Wingen (General Manager van E. VAN WINGEN NV) thuis een mini-WKK die werkt op koolzaadolie. ¨Het is natuurlijk niet de bedoeling dat binnenkort alle auto’s op koolzaadelektriciteit gaan rijden. Zuinig met aardgas opgewekte elektriciteit is voor de komende decennia de meest voor de hand liggende optie,” meent hij. “Het geeft een goed gevoel om zich emissieloos te verplaatsen in een sportauto die afwisselend geladen wordt door de standaard mini-WKK op het bedrijf en de koolzaadolie WKK thuis”. De elektriciteit opgewekt uit koolzaadolie is CO2-neutraal.
Dankzij de elektrische auto zal over enkele jaren de lawaaihinder in de buurt van de snelwegen verminderen en - door de 0-uitstoot - ook de woonkwaliteit verhogen. Investeren in laadpalen is nu wellicht een betere keuze dan investeren in geluidspanelen.


Made in Belgium

E. VAN WINGEN NV (EVW) is gevestigd te Evergem bij Gent. Al in 1992 werden er de eerste WKK’s gebouwd. Dankzij de stijgende populariteit van groene energie groeit het aantal geïnstalleerde EVW units in België gestaag : in 2009 een totaal van 45 MWe in België, gelijk verdeeld over Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Tot voor kort produceerde EVW enkel middelgrote WKK’s (> 0,25 tot 1 MWe).
Dagelijks werkt een team van 45 specialisten mee aan de ontwikkeling van het groene energielandschap. EVW levert kwaliteitsproducten “made in Belgium”, voorzien van het ISO 9001 : 2000 kwaliteitslabel. EVW geeft het goede voorbeeld en zorgt ervoor dat de energie die nodig is voor de warmteproductie maximaal afkomstig is van de eigen WKK.