Warmtekrachtkoppeling in de glastuinbouw bij Tomasmetje

Tomasmetje

In de tuinbouw en met name in de serreteelt gaat een aanzienlijk deel van de omzet naar de energiekosten. Als kweker weet u als geen ander dat het belangrijk is om een optimaal evenwicht te vinden tussen de opbrengst van de teelt en de inzet van energie. Dat daartoe de gecombineerde opwekking van stroom en warmte veel efficiënter is dan een gescheiden productie, hoeft niemand u nog te leren.

WKK’s of warmtekrachtkoppelingen zijn dan ook niet meer weg te denken uit moderne, grote tuinbouwbedrijven.

Warmtekrachtkoppeling is bovendien een energieoplossing die perfect aansluit bij de duurzaamheidsgedachte waar u als teler mee bezig bent. U kiest immers ongetwijfeld voor een gezond product,  duurzaam energiegebruik en een milieubewuste aanpak. Dat gaat van biologische bestrijders tot hergebruik van substraten en verwerking van oude planten in biogasinstallaties. Hiermee is de cirkel rond. 

Met een serreoppervlakte van 15.000 m² is ook voor Tonny De Smet uit Nevele energiebeheer een belangrijk aspect van de duurzame bedrijfsvoering. Toen hij in 2008 besliste om een WKK aan te kopen was die stap nog nieuw.  De vrijgekomen warmte van het stroomaggregaat wordt in zijn bedrijf opgeslagen in een buffer van 350.000l water en vrijgegeven aan de serre als die nood heeft aan verwarming. De opgewekte elektriciteit wordt lokaal verbruikt en wat overblijft, wordt in het openbare elektriciteitsnet geïnjecteerd. Dat loopt al gauw op tot ongeveer 800 kWh, goed om 1000 gezinnen van stroom te voorzien. Bovendien worden de vrijgekomen rookgassen gezuiverd tot zuivere CO2 voor de plantenbemesting.

Tonny De Smet behoorde niet tot de eerste tuinders die in een WKK module op aardgas investeerden.  Van bij zijn beslissing besefte hij dat een WKK weliswaar de beste stap was naar een hogere energie-efficiëntie op zijn bedrijf maar ook dat het vooral een langetermijnverhaal was. Voor hem lag het dan ook voor de hand om te kiezen voor een betrouwbare partner waarmee hij jarenlang kon samenwerken. Dat bracht hem bij E. VAN WINGEN NV. Als fabrikant en GAS Partner van Perkins Engines beschikte EVW over alle troeven om hem bij de exploitatie jarenlang met een goede service te kunnen ondersteunen.

Tonny is niet van een kale reis thuis gekomen, dat bewijst zijn beslissing om na een periode van tien jaar opnieuw voor E. VAN WINGEN en Perkins te kiezen.

Zijn keuze betekent voor E. VAN WINGEN een appreciatie van hun dagelijkse inspanningen om het energieproject van de klant te doen slagen. EVW dankt Tonny De Smet net als de andere tuinbouwers die voor oplossingen van een lokale Vlaamse fabrikant hebben gekozen voor het vertrouwen. Stabiliteit, onderdelenvoorraad, knowhow, sterke partnerships zijn daarbij essentieel. Ondertussen heeft ook de markt op dat vlak de nodige lessen geleerd en groeit de referentielijst van EVW alsmaar aan met nieuwe klanten terwijl ook oude bekenden, zoals Tonny, trouw blijven aan het label. 

Zetten we een stap verder dan de tuinbouw, dan zien we dat niet ver van de Mechelse veiling, het nieuwe St. Maarten Ziekenhuis wordt opgetrokken. Ook daar zullen twee VAN WINGEN WKK’s zorgen voor energie-efficiëntie.

Na al die jaren is EVW leverancier geworden van meer dan de helft van de ziekenhuizen in Vlaanderen. In meer dan 10 verschillende verzorgingsinstellingen leveren 16 WKK’s een belangrijke bijdrage aan de CO2 reductie van deze gebruikers. Zij vertellen het zelfde verhaal als Tonny Desmet.

De Vlaamse overheid geeft financiële ondersteuning voor de installatie van kwalitatieve WKK’s in de vorm van warmte-krachtcertificaten, wat een mooi extraatje is. U vindt er alles over op energiesparen.be. Bedrijfsleiders die duurzaam denken, laten zich echter niet enkel leiden door deze subsidiëring. Zoals Tonny De Smet kiezen zij voor een warmtekrachtkoppeling van E. VAN WINGEN NV omdat de beschikbaarheid van een toegewijde partner met de nodige knowhow en technische middelen, een verzekering betekent voor het rendement en de continuïteit van hun investering op lange termijn.

 

 

E. VAN WINGEN NV (sinds 1958) levert energieoplossingen met interne verbrandingsmotoren. Alles draait er rond energie en energie-efficiëntie, vaak gecombineerd in prestigieuze projecten waar zowel noodstroomvoeding, warmtekrachtkoppeling en de overkoepelende energiesturing door EVW worden geleverd.

EVW heeft een sterk uitgebouwde engineering-afdeling en het team bouwt en installeert de aggregaten zelf (onze montageteams werken volgens strikte veiligheidsnormen en zijn VCA** gecertificeerd), waarna aan de klant een servicepartnership van vele jaren wordt verzekerd.

Onze producten zijn aanwezig in alle sectoren:  verzorgingsinstellingen, tuinbouw, industrie, spoor, datacentra, telecommunicatie, kantoorgebouwen, afvalverwerking, distributie, onderwijs, KMO’s, enz. De toepassingen vertalen zich in twee pijlers: noodstroomaggregaten en energietoepassingen, telkens met nadruk op engineering als basis voor de oplossing. Met de warmtekrachtkoppelingen en  elektriciteitscentrales op aardgas of biomassa beantwoordt EVW aan de vraag naar maximale energie-efficiëntie.

Warmtekrachtkoppelingen vanaf 250 kWe bouwt EVW al sinds 1992. Vanaf 2010 kwam daar de Mini-WKK vanaf 9 kWe bij, onmiddellijk inzetbaar en eenvoudig te beheren, ook via een mobiel platform. Het Mini-WKK gamma werd inmiddels uitgebreid tot 140 kWe. De brandstoffen zijn aardgas of gasvormige of vloeibare biomassa.

EVW volgt een standvastige koers, denkt vooruit en focust op kwaliteit en klant­tevredenheid. Niet enkel volgens de ISO9001 norm, maar ook met de overtuiging om innovatief en met maatschappelijke verantwoordelijkheid te ondernemen. Voor dit beleid behaalde EVW (als een van de eerste Vlaamse bedrijven) het SR10 IQNet certificaat gebaseerd op ISO26000 rond Corporate Social Responsibility.

Met motorenfabrikant Perkins sloot EVW een Partnership, gebaseerd op onze ongeëvenaarde productkennis, feilloze klantenondersteuning en professionele servicemogelijkheden.

De klant van vandaag verwacht een totaaloplossing. Bij het uitgebreide standaardgamma zijn talloze opties voorzien die de gebruiker het product verzekeren dat op zijn maat is gesneden, belangrijk bij kritische toepassingen. De afdeling engineering staat in voor de totale projectopvolging. Het in-house ontwerp (3D) omvat zowel de inplanting van de installatie als de schema’s voor bedienings- en vermogenborden, al of niet voor parallelwerking. De combinatie van een industriële PLC met een web panel als MMI (Man Machine Interface) opent mogelijkheden voor online monitoring, trendanalyse, energiesturing,  afstandsbeheer (web based HMI concept), enz.

Innovatie is een constante bij EVW en gaat  van nieuwe software en supervisieplatformen tot alternatieve brandstoffen en integratie in de toekomstige smart grids. Hiervoor wordt samengewerkt met kennisinstellingen en innovatieplatformen.

 

Smart Energy for Smart Business

www.vanwingen.be