Partnership OEM met Perkins

In de Mission Statement van 11 maart 2002, die het OEM Partnership tussen Perkins en EVW schraagt, worden de krachtlijnen van de samenwerking uiteengezet.
Een lijst van intenties moet evenwel ook in de praktijk zijn neerslag vinden. Door de recente evolutie op de markt van diesel- en gasmotoren is de status die EVW als OEM Partner heeft verworven voor de eindgebruiker van zeer grote betekenis. Waar deze markt vroeger veeleer steunde op conventionele technieken en voornamelijk georiënteerd was op de mechanica, is de doorbraak van elektronica en software inmiddels een feit. Deze ontwikkeling vergt echter de nodige omzichtigheid op het niveau van bedrijfszekerheid en ondersteuning. Precies om de kwaliteit van deze service naar de eindgebruiker en het prestige van het merk hoog te houden, streven de motorenfabrikanten ernaar om de servicetaken nog slechts toe te vertrouwen aan gespecialiseerde bedrijven, lees partners. Het gaat in de praktijk maar om een handvol bedrijven, zodat de communicatie tussen de fabrikant en deze partners zeer direct en vooral efficiënt kan verlopen. Met andere woorden, de middelen voor de ondersteuning van de eindgebruiker worden sterk geconcentreerd, en het resultaat op het stuk van nieuwe servicemogelijkheden kan dan ook terecht indrukwekkend worden genoemd. In het OEM Partnership tussen Perkins en EVW vertaalt zich dat bijvoorbeeld in de licentie op het gebruik van TIPPS, de verzamelnaam van de Perkins systeem- en supportsoftware voor de “E” (electronic) motoren. Het verwerven van deze softwarelicenties en de hieraan gekoppelde scholing van de techniekers en ingenieurs zijn voor de OEM Partners dan ook een noodzakelijke investering, ondermeer om de groeikansen op de markt te vrijwaren. Het spreekt vanzelf dat dit enkel nog kan door een exclusieve specialisatie in één motorenmerk. Dit is trouwens de koers die EVW reeds vele jaren volgt.

http://www.perkins.com