Maastricht rolt de Groene Loper uit

Kan het beter passen bij The Green Wave in Power Solutions van EVW? Gelukkig was het niet enkel onze groene corporate colour die het consortium Avenue2 ervan overtuigde dat samenwerken met EVW de juiste optie was. 

In dit project, dat van Maastricht verkeerstechnisch opnieuw een leefbare stad wil maken, levert EVW de noodstroom-voorziening voor de dubbellaagse tunnel op de A2 autoweg.

A2 Maastricht is méér dan een tunnel. Het project bestaat uit een aantal onderdelen, die een samenhangend geheel vormen. Want een goed functionerende en veilige tunnel is meer dan beton en asfalt. De tunnel wordt uitgerust met ruim 50 verschillende systemen, die nodig zijn voor het dagelijks gebruik van de tunnel. Een deel ervan is nodig om snel en effectief te kunnen handelen bij een pechsituatie of ongeval. De standaarduitrusting daarvoor omvat bijvoorbeeld een betrouwbare energievoorziening.

In de twee Dienstengebouwen - bij de tunnelmonden - bonkt het hart van de tunnel. Het is ook in een van die gebouwen dat twee noodstroomaggregaten en een back up energievoorziening onderdak vinden.
In september 2015 werden de twee EVW Perkins NSA’s geplaatst die elk 2000 kVA/1700 kWe stroom leveren.

EVW staat in dit project, dat in samenwerking met Strukton NV loopt, in voor de engineering, de bouw en de installatie van de machines en de sturing van de noodwerking. De NSA’s zijn voorzien voor parallelwerking met elkaar en met het net. Ook installatietechnisch heeft dit project enige complexiteit, onder meer omdat de NSA’s om in het gebouw te komen, een groot hoogteverschil moesten overbruggen. Er kwamen heftrucks en heel wat kraanwerk aan te pas. De eindklant, het Nederlandse Rijkwaterstaat, stelt ook hoge eisen aan veiligheid en aan een goede voorbereiding, wat een uitdaging is die het EVW team met de nodige competenties en ervaring professioneel weet aan te pakken.

De ingebruikname van de tunnel is voorzien eind 2016.